Nastava PDF Ispis E-mail

Slikovni rezultat za medicinska fiziologija guyton

Obvezna literatura: A. C. Guyton, J. E. Hall: Medicinska fiziologija, 13. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 2017.

Vježbe iz fiziologije, interno izdanje, Medicinski fakultet Mostar, 2015. ili M. Taradi (ur): Priručnik za vježbe iz fiziologije, Medicinska naklada, Zagreb, 2003.

Zabilješke s predavanja (sinopsisi)


Dopunsko štivo (nije ispitno gradivo): Physiology: Robert M. Berne, Matthew N. Levy, Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton, 5. izdanje i Physiology: Linda S. Costanzo, 3. izdanje.


 

Dopunski interaktivni materijali: Interactive Physiology i PhysioEx 8.0 (Pearson Education, Inc.)ISPIT IZ FIZIOLOGIJE

Ispit iz fiziologije polaže se pismeno i usmeno. Ispit se sastoji od dva parcijalna i usmenog ispita. Parcijalni ispiti sastoje se od 80 pitanja višestrukog izbora (multiple choice). Studenti mogu pristupiti usmenom ispitu samo ako su položili sve parcijalne ispite. Broju bodova koje student dobije na ispitu pribraja se broj bodova dobivenih tijekom predavanja, seminara i vježbi i tada sa računa konačna ocjena na sljedeći način:

OCJENA               BODOVI
1                        1-43
2                        44-53
3                        54-63
4                        64-71
5                        72-80

Ukupnu ocjenu predstavlja prosjek ocjena s dva parcijalna ispita (F1 + F2) i ocjene s usmenog dijela ispita i izračunava se na sljedeći način: 
KONAČNA OCJENA = F1+F2+ocjena s usmenog dijela ispita/3.